Pētniecības projekta nr.1.2.1.1/18/A/002

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002
Pētniecības projekts noslēdzies.

Pētījuma nosaukums: Jaunas, inovatīvas un augstas pievienotās vērtības, produktu grupas izstrāde uzņēmumā “Lat Eko Food.

Pētījuma sākuma datums: 08.04.2019
Pētījuma beigu datums: 31.10.2019
Pētniecības projekta “Jaunas, inovatīvas un augstas pievienotās vērtības, produktu grupas izstrāde uzņēmumā “Lat Eko Food”” rezultātā izstrādāta augstas pievienotās vērtības produktu grupa “superfood” kategorijā. Rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes rezultātā ir izstrādāti 4 dažādu garšu augļu produkti ar chia sēklām bez cukura, veikta rūpnieciskā adaptācija un izstrādāts ražošanas tehnoloģiskais process.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.


Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

 

 

17.01.2020

Pētniecības projekta nr.1.2.1.1/18/A/002

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002
Pētniecības projekts noslēdzies. 

Pētījuma nosaukums: Inovatīvi ar uzturvielām bagātināti pārtikas produkti senioriem.
Pētījums sākuma datums: 01.06.2019
Pētījuma beigu datums: 31.12.2019

Pētījuma rezultātā izstrādātas un rūpnieciskam ražošanas procesam adaptētas uzņēmumā jaunas produktu ggrupas - ar uzturvielām bagātināti augļu un dārzeņu pārtikas produkti senioriem (3 veidi) receptūras, kā arī izstrādāts šo produktu tehnoloģiskais process un izpētīts piemērotākais iepakojums. 

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.
Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:
 
Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
 
Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
 
Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
 
Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
 
15.11.2019

Jauna, inovatīva pētniecības projekta uzsākšana

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Sadarbībā ar Latvijas Pārtikas nozares kompetences centru, no 2019.gada 1.jūnija ir uzsākts jauns pētījums, kā rezultātā plānots izstrādāt inovatīvus, ar uzturvielām bagātinātus pārtikas produktus senioriem. 

Pētījuma pirmajā posmā pētām piemērotākās un uzturvielām bagātākās izejvielas, kam būtu labvēlīga ietekme uz dažādiem organismā notiekošajiem procesiem, laboratorijā izstrādājam piemērotākās receptūras, lai eksperimentālās izstrādes ietvaros veiktu izstrādāto recepšu rūpniecisko adaptāciju. Pētījuma ietvaros tiek veiktas visas nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai gala rezultātā būtu drošs, kvalitatīvs, ar uzturvielām bagāts produkts. Būtiska uzmanība pētījumā tiek pievērsta piemērotākā iepakojuma izpētei un izvēlei. Testējot dažāda veida un materiāla iepakojumu tiek veiktas pārbaudes atkarībā no rezultāta, paredzamā pielietojuma un veiktās apstrādes metodēm. 
 
Papildināts 15.11.2019
Izstrādāti dažādu receptūru varianti, kas pēc sava raksturojuma atbilst vecuma kategorijas vajadzībām un ir bagātas ar dažādām uzturvielām. Tiek veikta laboratoriskā izpēte un izstrādāta produktu ražošanas tehnoloģiskā shēma.  
 

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
• Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
• Produktu iepakojuma risinājumi;
• Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

03.09.2019

Jaunas, inovatīvas un augstas pievienotās vērtības produktu grupas izstrāde

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

2019.gada 8.aprīlī, Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros, esam uzsākuši darbu pie jaunas, inovatīvas un augstas pievienotās vērtības produktu grupas izstrādes. 
 
Pētniecības projekta ietvaros šobrīd tiek veikts rūpnieciskais pētījums, lai izstrādātu uzņēmumā jaunas, augstas pievienotās vērtības produktu grupas – augļu produktus ar dažādām inovatīvām piedevām. Šobrīd noris izpēte pie alternatīvām cukura aizstāšanai un piemērotākajām inovatīvām sastāvdaļām, padarot potenciālos produktus veselīgākus un inovatīvus. 
 
Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:
 
1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
• Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
• Produktu iepakojuma risinājumi;
• Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 
2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
 
Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
 
30.08.2019